Про Компанію

  Наша Компанія почала свою роботу в Україні влітку 2004 року під назвою Parex Asset Management Ukraine.

  Восени 2010 року Компанія з управління активами та адміністратор пенсійних фондів Parex Asset Management Ukraine продовжила свою роботу під новим брендом - Citadele Asset Management Ukraine.

  З березня 2015 року наша Компанія продовжує свою роботу вже під новою назвою Mizush Asset Management Ukraine.

  Статутний капітал Компанії становить 19 991 430 грн.

  Компанією отримано ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР), що дає право на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серія АЕ № 185243 від 12.10.2012 року, що була переоформлена згідно Рішення НКЦПФР №1271 від 13.08.2015 року.

  Засновником Компанії з управління активами та адміністратор пенсійних фондів Mizush Asset Management Ukraine є Товариство з обмеженою відповідальністю по управлінню вкладами CBL Asset Management (Латвія).

  PDF / Річна фінансова звітність з аудиторським висновком за 2015 рік

  PDF / Річна фінансова звітність з аудиторським висновком за 2016 рік