До уваги інвесторів ПІФ «Цитаделе фонд Української Нерухомості» ЗНВ

11.04.2016

Про неплатоспроможність Банку-зберігача активів Фонду

Шановні Інвестори,

Справжнім, інформуємо вас про те, що банк - зберігач активів «Цитаделі фонду Української нерухомості» закритого недиверсифікованого венчурного (далі - Фонд) - ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» (далі Банк-зберігач), який одночасно був і розрахунковим банком фонду 05.04.2016 року оголошено неплатоспроможним відповідно до рішення Правління Національного банку України (далі - НБУ) №234, в зв'язку з чим, як мінімум, до 04.05.2016 року в Банк введена тимчасова адміністрація.

ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» був Банком-зберігачем та розрахунковим банком Фонду, з моменту заснування Фонду, тобто з 2005 року, і був відомий інвесторам Фонду на момент здійснення вкладень в Фонд, оскільки згідно із законодавством України повинен був бути вказано і було вказано в проспекті Фонду, і узгоджений з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України (далі - НКЦПФР).

За весь період існування Фонду, ні у Ліквідаційної комісії, ні у керуючої компанії Фонду - КУА «Мізуш Ассет Менеджмент Україна» (далі - Керуюча Компанія) не виникало ні нарікань щодо якості послуг, що надаються, ні будь-яких сумнівів у стабільності Банка-зберігача, в тому числі з причини того, що істотна частка акціонерного капіталу Банку-зберігача (25%) належала муніципалітету міста Києва, а саме, Київській міській державній адміністрації, а сам Банк-зберігач ще станом даних останньої опублікованої звітності - на 01.10.2015 року входив в 20 найбільших Банків України (з 130) відповідно до класифікації НБУ. Крім того НКЦПФР не висловлював побоювання щодо стабільності Банку-зберігача, і не давав ні вказівок, ні рекомендацій щодо його зміни.

Оголошення про неплатоспроможність Банку-зберігача Фонду може торкнутися процесу ліквідації Фонду, оскільки перебувають на рахунках Фонду в Банку-зберігача кошти, отримані в результаті реалізації частини належних Фонду активів, у розмірі 6 123 840.11 гривень, «заморожені» і не доступні , як мінімум до моменту, поки за результатами роботи тимчасової адміністрації не буде прийнято рішення про ліквідацію Банку-зберігача або нормальна робота Банку буде відновлена і Фонд отримає доступ до засобів, в разі успішного виконання «плану врегулювання». Відповідне рішення має бути прийнято протягом 2 (двох) місяців, хоча справжня дата такого рішення невідома.

Крім того, в даний момент немає ясності в тому, яким чином буде виконуватися адміністративна функція Банку-зберігача Фонду, оскільки дане питання недостатньо врегульоване законодавством України для випадків тимчасової адміністрації в Банку-зберігачі, і Керуюча Компанія в найближчі дні звернеться за відповідним роз'ясненням до НКЦПФР.

Тільки після того, як буде прийнято рішення про подальшу долю Банку-зберігача, Ліквідаційна Комісія зможе в повній мірі оцінити наслідки події, а також дії, які необхідно зробити в подальшому для повернення грошових коштів і терміни цих дій.

Ліквідаційна Комісія негайно повідомить Вас про будь-якому прийнятому щодо Банку-зберігача рішенні.

З повагою Ліквідаційна комісія Фонду.